FAQ

Všeobecné informace

Co je to innogy24 a jaké výhody mi přináší?

Je tato služba bezplatná?

Mohu innogy24 využívat pro zemní plyn i pro elektřinu?

Je možné spravovat i více účtů?

Co musím udělat, abych mohl innogy24 využívat?

Co znamená daň z plynu osvobozeno/neosvobozeno?

Na koho se mohu obrátit v případě potíží nebo poskytnutí více informací o innogy24?

Registrace

Jak se mohu registrovat?
Kde naleznu zákaznické číslo?

Musím se zaregistrovat zvlášť pro zemní plyn a zvlášť pro elektřinu?

Při registraci do innogy24 jsem zadal chybné údaje a účet se zablokoval. Co mám dělat?

Přihlášení

Při přihlášení do innogy24 jsem zadal chybné údaje a účet se zablokoval.

Co mám dělat v případě ztráty hesla nebo změny e-mailové adresy?

Přihlášení do aplikace mi nefunguje.

Mám obavu z prozrazení přístupu na můj účet v innogy24. Je možné heslo změnit?

Jsem přihlášen v kategorii velkoodběratel. Mohu mít přístup i do kategorie maloodběratel?

Jsem již přihlášen v kategorii maloodběratel/podnikatel. Mohu mít na stejnou smlouvu přístup i do kategorie domácnost?

Může mít do aplikace innogy24 přístup více osob v rámci jedné společnosti?
(platí pouze pro zákazníky kategorie střední a velkoodběratel)

Aktivace účtu
(platí pouze pro zákazníky kategorie domácnost a maloodběratel/podnikatel)

Jak mohu provést aktivaci účtu?

Je platnost iniciálního hesla omezena?

Nemohu aktivovat svůj účet.

Zrušení přístupu do innogy24

Jak mohu přístup do innogy24 zrušit?

Stěhuji se a končí mi smlouva o dodávce zemního plynu/elektřiny. Budu mít ještě přístup do innogy24?


Všeobecné informace

Co je to innogy24 a jaké výhody mi přináší?
innogy24 je internetová aplikace, která umožňuje pohodlně vyřizovat vaše záležitosti týkající se zemního plynu a elektřiny prostřednictvím počítače. V innogy24 můžete nahlížet na svůj účet a kontrolovat své zákaznické a smluvní údaje, naleznete zde informace týkající se vaší smlouvy a smluvních údajů, odečtů měřidla, fakturace a plateb za odebraný zemní plyn/elektřinu. Formou aktivní správy vašeho účtu můžete také provádět např.:

  • změny smluvních a kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa bydliště, u fyzických osob název a sídlo firmy, korespondenční adresa apod.)
  • změny platebních podmínek
  • upravit výši zálohy (kategorie domácnost a maloodběratel/podnikatel)
  • podat online reklamaci 
  • využít možnost elektronické fakturace

innogy24 neustále vyvíjíme a rozšiřujeme tak, aby služba byla dostupná všem zákaznickým skupinám a plnila požadavky zemního plynu i elektřiny zároveň.
Služba innogy24 je bezplatná a kdykoli dostupná na internetové adrese innogy24.cz

Je tato služba bezplatná?
Ano, využívání služby innogy24 je bezplatné.

Mohu innogy24 využívat pro zemní plyn i pro elektřinu?
Ano, innogy24  můžete využívat pro zemní plyn i pro elektřinu zároveň. Registraci do aplikace stačí provést pouze jednou.

Je možné spravovat i více účtů?
Ano, pokud máte více míst spotřeby, můžete v této aplikaci spravovat všechna místa spotřeby pod jedním uživatelem. Tato možnost platí i v případě kombinace kategorií maloodběratel/podnikatel, střední a velkoodběratel. V kategorii domácnost nelze správu účtu kombinovat s žádnou jinou zákaznickou kategorií.

Co musím udělat, abych mohl innogy24 využívat?
Pro využívání služby innogy24 je nutné nejdříve provést registraci. Registraci provedete online na internetové adrese innogy24.cz. Bližší informace k registraci a možnostem vyžívání služby innogy24 naleznete na stránkách nápovědy.

Co znamená daň z plynu osvobozeno/neosvobozeno?

Podle Zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, část 45, mohou být vybrané typy subjektů oproštěny od povinnosti platby daně ze zemního plynu. Tato daň činí 30,60 Kč/MWh. Zákon umožňuje v kategorii domácnost osvobodit od daně zemní plyn, který je určen pro výrobu tepla v domácnostech a domovních kotelnách (pro osvobození domovních kotelen je nutné vyplnit čestné prohlášení). Pro subjekty z ostatních kategorií je osvobození podmíněno doložením povolení od celního úřadu, které lze získat např. v případě použití plynu pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo plyn použitý pro metalurgické či mineralogické procesy.
Sazba daně z elektřiny činí 28,30 Kč/MWh.

Na koho se mohu obrátit v případě potíží nebo poskytnutí více informací o innogy24?
V případě potíží, nefunkčnosti aplikace nebo jakýchkoli dotazů kontaktujte naši nonstop zákaznickou linku innogy zdarma 800 11 33 55. Naši pracovníci vám rádi pomohou.
Zákazníci kategorie střední a velkoodběratel mohou kontaktovat svého manažera prodeje.

Registrace

Jak se mohu registrovat?
Registrovat se můžete online na internetové adrese innogy24.cz. Pro registraci vyberte svou zákaznickou kategorii a kliknutím na ni vstoupíte do elektronického registračního formuláře, kde je nutné vyplnit veškeré požadované údaje. Bez jejich vyplnění nebude registrace dokončena. K registraci je nutné zadat vaše identifikační údaje (u domácností a maloodběratelů/podnikatelů zákaznické číslo, datum narození nebo IČ, u středních a velkoodbarětelů název firmy, IČ a jméno), dále kontaktní e-mail a vámi zvolené uživatelské jméno. Popis jednotlivých polí registračního formuláře nabízí nápověda, která je součástí registrace. Informaci o provedené registraci obdržíte na e-mail, který jste uvedl při registraci.

Po odeslání registračního formuláře je zákazníkům kategorie domácnost a maloodběratel/podnikatel automaticky vygenerováno iniciální heslo pro první přihlášení do aplikace, kterým váš účet zaktivujete. Heslo vám zašleme do 7 pracovních dnů v dopise poštou do vlastních rukou na adresu trvalého bydliště/sídla firmy.

Aktivaci účtu pomocí iniciálního hesla provedete pouze jednou. Součástí aktivace je souhlas s obchodními podmínkami služby. Po úspěšné aktivaci se budete moci do aplikace innogy24 kdykoli přihlásit a využívat veškeré její funkce a online operace. 

Kde naleznu zákaznické číslo?

Jedná se o povinný identifikátor zákazníka, který slouží pro další komunikaci se společností innogy. Naleznete jej na faktuře v hlavičce "zákazník".

Musím se zaregistrovat zvlášť pro zemní plyn a zvlášť pro elektřinu?
Ne. Registrace do innogy24 proběhne pouze jednou a vy získáte přístup ke všem komoditám (zemní plyn, elektřina), které od innogy odebíráte.

Při registraci do innogy24 jsem zadal chybné údaje a účet se zablokoval. Co mám dělat?
V případě tří chybných pokusů (vyplnění nesprávných vstupních údajů) je registrace na 20 minut zablokována. Důvodem je naše snaha o co nejvyšší zabezpečení vašeho účtu.

Přihlášení

Při přihlášení do innogy24 jsem zadal chybné údaje a účet se zablokoval.
V případě tří chybných pokusů o přihlášení je váš účet na dobu 20 minut zablokován. Po uplynutí této doby se budete moci znovu do innogy24 přihlásit.

Co mám dělat v případě ztráty hesla nebo změny e-mailové adresy?
Při ztrátě či zapomenutí hesla klikněte na volbu "zapomněl jsem heslo", které naleznete na přihlašovacím formuláři do innogy24. Nově vygenerované heslo vám ihned zašleme na váš e-mail.
Pokud jste zvolil "zapomněl jsem heslo", vyplnil požadované údaje, ale váš účet není aktivní a heslo nelze e-mailem zaslat, systém vám automaticky nabídne možnost zaslání iniciálního hesla, kterým účet zaktivujte. Heslo obdržíte do 7 pracovních dnů v dopise do vlastních rukou na adresu trvalého bydliště/sídla firmy.  
Změnu e-mailové adresy můžete provést v sekci "můj profil."

Přihlášení do aplikace mi nefunguje.
Pravděpodobnou příčinou je, že váš účet nebyl aktivován. V tomto případě zadejte své původní přihlašovací údaje a systém vás sám vyzve k zaslání iniciálního hesla, kterým účet zaktivujete. Nebo použijte volbu "zapomněl jsem heslo", které naleznete na přihlašovacím formuláři do innogy24

V případě jakýchkoli problémů při registraci nebo přihlášení nás kontaktujte na nonstop zákaznické lince innogy zdarma 800 11 33 55. Naši pracovníci vám rádi pomohou.

Mám obavu z prozrazení přístupu na můj účet v innogy24. Je možné heslo změnit?
Ano, heslo si můžete změnit po přihlášení do innogy24Volbu pro změnu hesla naleznete v sekci "můj profil".

Jsem přihlášen v kategorii velkoodběratel. Mohu mít přístup i do kategorie maloodběratel?
Ano, v případě že jste přihlášen do aplikace jako velkoodběratel, máte přístupová práva i do kategorie střední i maloodběratel.

Jsem již přihlášen v kategorii maloodběratel/podnikatel. Mohu mít na stejnou smlouvu přístup i do kategorie domácnost?
Ne, pro správu vaší jiné smlouvy, která je v kategorii domácnost, je nutné provést druhou registraci.

Může mít do aplikace innogy24 přístup více osob v rámci jedné společnosti?
(platí pouze pro zákazníky kategorie střední a velkoodběratel)
Ano, administrátor může přidělit přístupová práva i více osobám.

Aktivace účtu (platí pouze pro zákazníky kategorie domácnost a maloodběratel/podnikatel)

Jak mohu provést aktivaci účtu?
(platí pouze pro zákazníky kategorie domácnost a maloodběratel/podnikatel)
Aktivaci účtu provedete pomocí iniciálního hesla, které je pro dané zákaznické číslo automaticky vygenerováno na základě vyplnění registračního formuláře. Iniciální heslo vám zašleme do 7 pracovních dnů v dopise do vlastních rukou na adresu trvalého bydliště/sídla firmy. Iniciální heslo použijete pro první přihlášení do aplikace a jeho vložením účet zaktivujete. Systém vás vyzve ke změně hesla. Po prvním přihlášení do aplikace doporučujeme heslo změnit.

Aktivace účtu je vyžadována v souladu s bezpečnostními standardy aplikace a pro přihlášení do aplikace je nezbytná.

V případě, že jste v innogy24 již dříve registrován, ale váš účet nebyl dosud aktivován, zadejte do přihlašovacího formuláře své původní přihlašovací údaje a systém vám automaticky nabídne možnost zaslání iniciálního hesla, kterým účet zaktivujete. Toto heslo vám zašleme do 7 pracovních dnů v dopise do vlastních rukou na adresu trvalého bydliště/sídla firmy. Iniciální heslo použijete pro přihlášení do aplikace a jeho vložením účet zaktivujete.

Pokud původní heslo do aplikace neznáte, použijte volbu "zapomněl jsem heslo".

Aktivaci účtu pomocí iniciálního hesla provedete pouze jednou. Součástí aktivace je souhlas s obchodními podmínkami služby. Po úspěšné aktivaci se budete moci do aplikace innogy24 kdykoli přihlásit a využívat veškeré její funkce a online operace.

Je platnost iniciálního hesla omezena?
(platí pouze pro zákazníky kategorie domácnost a maloodběratel/podnikatel)
Ano. Iniciální heslo má platnost 60 dnů od data provedení registrace nebo od data podání žádosti na jeho zaslání. Pokud iniciální heslo v průběhu této doby nepoužijete, můžete si ho nechat znovu zaslat prostřednictvím volby "zapomněl jsem heslo". V případě potřeby kontaktujte naši nonstop zákaznickou linku innogy zdarma 800 11 33 55.

Nemohu aktivovat svůj účet
(platí pouze pro zákazníky kategorie domácnost a maloodběratel/podnikatel)
V případě tří chybných pokusů o přihlášení (vyplnění nesprávných vstupních údajů) je aktivace účtu na 20 minut zablokována. Důvodem je naše snaha o co nejvyšší zabezpečení Vašeho účtu.
V případě potřeby kontaktujte naši nonstop zákaznickou linku innogy zdarma 800 11 33 55.

Zrušení přístupu do innogy24

Jak mohu přístup do innogy24 zrušit?
Zrušením svého přístupu do innogy24 zcela ztratíte možnost vyřizovat záležitosti týkajících se zemního plynu nebo elektřiny prostřednictvím internetu, a to včetně možné úpravy záloh, platebních podmínek či využívání služby "elektronická faktura".

Přejete-li si přesto svůj přístup do internetové aplikace innogy24 zrušit, postupujte, prosím, podle své zákaznické kategorie:

  • jste-li zákazníkem kategorie domácnost nebo maloodběratel/podnikatel, klikněte na volbu Ukončení platnosti přístupu do innogy24. Zde svůj přístup k innogy24 ukončíte. Případně kontaktujte naši nonstop zákaznickou linku innogy zdarma 800 11 33 55 a služba vám bude na vaši žádost do dvou pracovních dnů ukončena.
  • jste-li zákazníkem kategorie střední a velkoodběratel, kontaktujte svého manažera prodeje, který ukončení vašeho přístupu do innogy24 zajistí.

Stěhuji se a končí mi smlouva o dodávce zemního plynu/elektřiny. Budu mít ještě přístup do innogy24?
Ano, služba innogy24 je poskytována zákazníkovi po dobu trvání platnosti smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu/elektřiny, příp. smlouvy o dodávce zemního plynu/elektřiny a po dobu 6 měsíců po ukončení platnosti těchto smluv - po tuto dobu má zákazník možnost nahlížet na své základní smluvní údaje a faktury na stránce "ukončená místa spotřeby", nikoli však provádět jakékoli aktivní změny.

V případě dotazů nebo reklamace kontaktujte naši nonstop zákaznickou linku innogy zdarma 800 11 33 55.