Omezení nebo ukončení přístupu

 Zušením svého přístupu do innogy24 zcela ztratíte možnost vyřizovat záležitosti týkajících se zemního plynu nebo elektřiny prostřednictvím internetu, a to včetně možné úpravy záloh, platebních podmínek či využívání služby elektronická faktura.

Přejete-li si přesto svůj přístup do internetové aplikace innogy24 zrušit, postupujte, prosím, podle své zákaznické kategorie:

  • Jste-li zákazníkem kategorie domácnost nebo maloodběratel/podnikatel, klikněte na volbu "ukončení platnosti přístupu do innogy24", případně kontaktujte naši nonstop zákaznickou linku innogy zdarma 800 11 33 55 a služba vám bude na vaši žádost do 2 pracovních dnů ukončena.
  • Jste-li zákazníkem kategorie střední a velkoodběratel, kontaktujte svého manažera prodeje, který ukončení vašeho přístupu do innogy24 zajistí


Stěhuji se a končí mi smlouva o dodávce zemního plynu/elektřiny, budu mít ještě přístup do innogy24?
Ano. Služba innogy24 je poskytována zákazníkovi po dobu trvání platnosti smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu/elektřiny, příp. smlouvy o dodávce zemního plynu/elektřiny a dále po dobu 6 měsíců po ukončení platnosti těchto smluv. Po tuto dobu má zákazník možnost nahlížet na své základní smluvní údaje a faktury na stránce "Ukončená místa spotřeby", nikoli však provádět jakékoli aktivní změny. V případě dotazů nebo reklamace kontaktujte naši NONSTOP zákaznickou linku innogy zdarma 800 11 33 55.