Registrace


Pro využívání innogy24 je nutné nejdříve provést online registraci na internetové adrese innogy24.cz.

Pro registraci vyberte svou zákaznickou kategorii a kliknutím na ni vstoupíte do elektronického registračního formuláře, kde je nutné vyplnit veškeré požadované údaje. Bez jejich vyplnění nebude registrace dokončena.

K registraci je nutné zadat vaše identifikační údaje (u domácností a maloodběratelů/podnikatelů zákaznické číslo, datum narození nebo IČ, u středních a velkoodběratelů název firmy, IČ a jméno), dále kontaktní e-mail a vámi zvolené uživatelské jméno. Popis jednotlivých polí registračního formuláře nabízí nápověda, která je součástí registrace. Informaci o provedené registraci obdržíte na e-mail, který jste uvedl při registraci.

Po odeslání registračního formuláře je zákazníkům kategorie domácnost a maloodběratel/podnikatel automaticky vygenerováno iniciální heslo pro první přihlášení do aplikace, kterým váš účet zaktivujete. Heslo vám zašleme do 7 pracovních dnů v dopise poštou do vlastních rukou na adresu trvalého bydliště/sídla firmy.

Aktivaci účtu pomocí iniciálního hesla provedete pouze jednou. Součástí aktivace je souhlas s obchodními podmínkami služby. Po úspěšném dokončení aktivace se budete moci do aplikace innogy24 kdykoli přihlásit a využívat veškeré její funkce a online operace.

Doba platnosti iniciálního hesla

Iniciální heslo má platnost 60 dnů od data provedení registrace nebo od data podání žádosti na jeho zaslání. Pokud iniciální heslo v průběhu této doby nepoužijete, můžete si ho nechat znovu zaslat prostřednictvím volby "zapomněl jsem heslo".

V případě potřeby kontaktujte naši NONSTOP zákaznickou linku innogy zdarma 800 11 33 55. Naši pracovníci vám rádi pomohou.