Seznam používaných pojmů


Zákaznické číslo
je povinný identifikátor zákazníka, který slouží pro další komunikaci se společností innogy. Naleznete jej na faktuře vlevo nahoře v hlavičce "zákazník".

Uživatelské jméno je povinný údaj, který si zákazník volí sám. Minimální délka je 6 znaků a maximální délka 10 znaků. Může obsahovat pouze alfanumerické znaky, tj. číslice nebo písmena bez diakritiky. Speciální znaky nejsou povoleny.

Iniciální heslo (platí pouze pro kategorii domácnost a maloodběratel/podnikatel) je heslo pro první přihlášení do aplikace, kterým provedete aktivaci účtu. Toto osmimístné heslo je automaticky vygenerován na základě vyplnění registračního formuláře a zasláno do 7 pracovních dnů písemně poštou do vlastních rukou na adresu trvalého bydliště/sídla firmy. Iniciální heslo má platnost 60 dnů od data registrace nebo od data podání žádosti na jeho zaslání. Pokud ho v průběhu této doby nepoužijete, musíte žádost o iniciální heslo podat znovu prostřednictvím volby "zapomněl jsem heslo". Po prvním přihlášení doporučujeme heslo změnit.
Iniciální heslo je nezbytné také pro aktivaci účtu, jehož registrace byla provedena již dříve, ale účet nebyl aktivován.

Heslo je údaj nezbytný pro přihlášení do aplikace. Heslo si zákazník volí sám po úspěšném prvním přihlášení do aplikace. Heslo je možné kdykoli změnit.

e-mail je povinný údaj, který slouží pro komunikaci mezi zákazníkem a aplikací innogy24.

Datum narození je údaj povinný pouze pro kategorii domácnost. Je důležitý pro ověření zákazníka. Datum narození uvádějte ve tvaru DD.MM.RRRR nebo DDMMRR nebo DDMMRRRR.

je povinný údaj pro zákazníky kategorie maloodběratel/podnikatel, střední a velkoodběratel. IČ je důležitý údaj pro ověření zákazníka. Je umožněno vepsání 8 číslic.

Kontrolní kód zajišťuje bezpečnostní ochranu před zneužitím tzv. roboty. Vyplňte, prosím, odpověď na uvedenou otázku.

Souhlas s podmínkami služby je nutné potvrdit při aktivaci účtu. Jedná se o nezbytný souhlas vyplývající z legislativy.

V případě potřeby kontaktujte NONSTOP zákaznickou linku innogy zdarma 800 11 33 55