Všeobecné informace

innogy24 je internetová aplikace, která umožňuje pohodlně vyřizovat vaše záležitosti týkající se zemního plynu a elektřiny prostřednictvím počítače.
V innogy24 můžete nahlížet na svůj zákaznický účet a spravovat své zákaznické a smluvní údaje.

Služba innogy24 je bezplatná a kdykoli dostupná na internetové adrese www.innogy24.cz

V innogy24 naleznete:               

 • Můj účet – v této sekci se nachází přehled všech odběrných míst s detailními informacemi o místě spotřeby a s možností přidání a správy dalších odběrných míst v každé zákaznické kategorii.

  Pokud máte více zákaznických čísel nebo míst spotřeby a chcete je spravovat z jednoho účtu, pak:
  - zákazník kategorie střední a velkoodběratel - stiskněte tlačítko "přidat další zákaznické číslo"
  - zákazník kategorie domácnost a maloodběratel/podnikatel - volbu "přidat další zákaznické číslo" naleznete v sekci "můj profil"

  V sekci "můj účet" naleznete tyto informace:
   
  • Smluvní a kontaktní údaje – naleznete zde náhled na vaše smluvní a kontaktní údaje, včetně rozpisu platebních podmínek, údajů týkajících se jednotlivých míst spotřeby, zákaznické číslo, detaily měřidla nebo informace o daňovém zatížení. K dispozici jsou také údaje o produktové řadě, produktu a distribuční sazbě (platí pro zákazníky kategorie domácnost a maloodběratel/podnikatel).
  • Faktury – zobrazení přehledného výpisu uhrazených či neuhrazených faktur za posledních 5 let (u zákazníků s měsíční fakturací za posledních 18 měsíců), včetně data splatnosti, poslední úhrady, výše přeplatku nebo nedoplatku. K dispozici je také náhled na každou vystavenou fakturu
  • Zálohy – seznam uhrazených či neuhrazených záloh s datem splatnosti i datem úhrady
  • Jiné platby - zobrazuje jiné uhrazené platby mimo rozpis záloh s datem úhrady (akontace)
  • Upomínky – seznam neuhrazených záloh či faktur dle typu a dle konkrétního místa spotřeby, včetně náhledu na vystavenou upomínku
  • Ukončená místa spotřeby – umožní náhled na zákaznické údaje k ukončenému místu spotřeby po dobu 6 měsíců od ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu/elektřiny, příp. smlouvy o dodávce zemního plynu/elektřiny


  Zákazník kategorie střední a velkoodběratel nalezne v sekci "Můj účet" navíc tyto informace:

  • Ceny zemního plynu – zde naleznete detailní informace o jednotlivých složkách ceny zemního plynu (cena za komoditu, pevná cena za přepravu, cena za flexibilitu, cena za distribuci, cena ostatních služeb dodávky)
  • Ceny elektřiny - zde naleznete detailní informace o jednotlivých složkách ceny elektřiny
  • Detail měřidla – zde naleznete přehled všech odběrných míst, veškeré údaje o místě spotřeby, zákaznické číslo, detaily měřidla, informace o daňovém zatížení apod.
  • internet AVE – zde máte možnost získávat informace o množství odebraného zemního plynu v jednotlivých odběrných místech. Dle aktuálních technických možností lze data zobrazovat až s hodinovou četností.
  • Údaje o spotřebě - zde naleznete zobrazení spotřeb zemního plynu na odběrných místech za zvolené období. Součástí je porovnání sjednaného množství a skutečného odběru plynu znázorněné v přehledném grafu s možností exportu dat do xls nebo pdf a zobrazení maximálních denních odběrů v daných měsících včetně data jejich dosažení.
 • Vyřídit online – tato sekce je určena pro změnu vašich základních smluvních údajů nebo online řešení následujících požadavků:
   
  • Žádost o elektronickou fakturu - díky této službě můžete zapomenout na klasické papírové faktury. Faktura bude umístěna v innogy24 v sekci "faktury" a bude opatřena elektronickým podpisem. Informaci o vystavení faktury obdržíte na váš e-mail. Elektronická faktura je plnohodnotný daňový doklad.
  • Změna smluvních údajů – zde můžete provést změnu jména, u fyzických a právnických osob změnu názvu a sídla firmy, změnu kontaktních údajů nebo platebních podmínek včetně změny výše záloh (kategorie domácnost a maloodběratel/podnikatel)
  • Podání reklamace či stížnosti - nejrychlejší a nejsnadnější způsob pro podání reklamace nebo stížnosti, který můžete realizovat odkudkoliv a kdykoliv
  • Zadání samoodečtu - ke změně ceny zemního plynu můžete zadat samoodečet, který bude zohledněn v konečném vyúčtování spotřeby zemního plynu. Samoodečet zde mohou zadat také maloodběratelé, kteří mají smluvně sjednanou měsíční fakturaci.

Sekce "Vyřídit online" není určena k provádění přepisu smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu/elektřiny na jinou osobu (z důvodu stěhování, úmrtí apod.) - v tomto případě využijte naši speciální aplikaci www.prepisenergii.cz

Zákazník kategorie střední a velkoodběratel může v sekci "Vyřídit online" podat:

  • Žádost o opis faktury - opakované zaslání opisu vystavené faktury e-mailem, poštou nebo faxem

Dále v aplikaci innogy24 naleznete:

 • Nevím si rady - zde naleznete veškerou nápovědu k používání innogy24, odpovědi na vaše nejčastější dotazy a další informace
 • Moje požadavky – zobrazení všech vašich požadavků zadaných prostřednictvím innogy24
 • Můj profil  (pouze pro zákazníky kategorie domácnost a maloodběratel/podnikatel) - zde můžete měnit své přihlašovací heslo, registrační (kontaktní) e-mail nebo přidat k účtu další zákaznické číslo
 • Správa účtu (pouze pro zákazníky kategorie střední a velkoodběratel) – zde naleznete seznam osob, které mají přístup do innogy24

Vaše dotazy týkající se aplikace innogy24 vám rádi zodpovíme na naší NONSTOP zákaznické lince innogy zdarma 800 11 33 55 nebo na e-mailové adrese info@innogy.cz.
Zákazníci kategorie střední a velkoodběratel mohou kontaktovat svého manažera prodeje.