Registrace - domácnost

Čekejte, prosím, probíhá zpracování vašeho požadavku...

Čekejte, prosím, probíhá zpracování vašeho požadavku...

Vyplněním registračního formuláře získáte možnost pohodlně vyřizovat své účty za energie online.

Informace o zpracování Vašich osobních údajů pro aplikaci „innogy24“, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (ve znění pozdějších předpisů), včetně jejich rozsahu a účelů zpracování, přehledu práv a povinností Zákazníka a innogy a aktualizovaného seznamu zpracovatelů osobních údajů, jsou zveřejněny na webové stránce
http://www.innogy.cz/sluzby/ochranaosobnich-udaju/ .

Jako právní titul k vyplnění a odeslání osobních údajů pro aplikaci „innogy24“ byl ze strany správce definován smluvní vztah, a to na základě recitálu č. 44 Nařízení (Zpracování by mělo být zákonné, pokud je nezbytné v souvislosti s plněním smlouvy nebo úmyslem smlouvu uzavřít).

Správcem Vašich osobních údajů je společnost innogy Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, IČO 49903209, zápis v OR MěS v Praze, sp. zn. C 220583